Tiina Wiik Jokaisen hyvän syyn valeen kertomiseen peittoaa parempi syy kertoa totuus.

Kaikki blogit puheenaiheesta Sharia

Pew Internationalin 2013 suurtutkimus muslimien mielenmaisemasta - Johdanto

Islamin modernisaatio on välttämätön edellytys rauhanomaiselle kehitykselle suomalaisessa yhteiskunnassa ja laajemmin Euroopassa - myös Suomessa, mutta tästä modernisaatiosta ei juuri ole merkkejä. Valitettavasti suomalaiset eivät tiedä juurikaan mitään, mitä täällä olevissa moskeijoissa saarnataan.

Rinnakkaiset oikeusjärjestelmät keskuudessamme

Sharia on herättänyt taas kovasti tunteita Suomessa vierailleen professorin ehdotettua, että sitä voitaisiin soveltaa länsimaissa siviiliasioiden sovittelussa. Tällaista ajatusta on syytä vastustaa, koska oikeudenmukaisuus ei voi perustua uskomuksiin eikä uskonnolliselle vallankäytölle tule antaa yhteiskunnassa yhtään enempää sijaa.

Ei kuitenkaan pitäisi unohtaa, että meillä on akuutimpikin ongelma: rinnakkaiset oikeusjärjestelmät, jotka ovat jo täällä. Ja niissä käsitellään myös rikosasioita. Otan nyt esimerkiksi Jehovan todistajien oikeuskomiteat.

Pitäisikö sharian olla sittenkin osa Suomen oikeusjärjestelmää?

Arabian kielen sana sharia tarkoittaa polkua tai tietä. Islamilaiselta kannalta katsoen se tarkoittaa Jumalan ihmisille antamaa ohjeistusta, joka sisältää niin arkielämän toimintaohjeita, moraalisäännöstön piirissä olevia asioita, uskonnolliset velvoitteiden ja rituaalien ohjeita kuin vaikkapa rikos- ja sopimusoikeuden piiriin laskettavia asioita.

Karkinjakoa?

Islamilainen terrori Syyriassa, Irakissa, Afghanistanissa, Libyassa, Somaliassa jne EI OLE TULLUT jostain ulkopuolelta, vaan on ihan näiden ihmisten itsensä keskuudessa syntynyt ja rakkaudella vaalittu ajatusmaailma. Itse he kannattavat islamia, itse kannattavat shariaa ja iloitsevat avoimesti iskuista länsimaita vastaan.

Karkinjakoa?

Islamilainen terrori Syyriassa, Irakissa, Afghanistanissa, Libyassa, Somaliassa jne EI OLE TULLUT jostain ulkopuolelta, vaan on ihan näiden ihmisten itsensä keskuudessa syntynyt ja rakkaudella vaalittu ajatusmaailma. Itse he kannattavat islamia, itse kannattavat shariaa ja iloitsevat avoimesti iskuista länsimaita vastaan.

Se on vain islam

Orlandon terrori-isku saa minut vihaiseksi. Kuitenkin omalla tavallaan vielä järkyttävämpää on länsimaisten vasemmistolaisten reaktio siihen.

Tietenkin uskonnollinen fanaatikko tekee minkä tekee, hänen toimintaansa ohjaa vain uskonnon dogma. Muiden, normaalien ihmisten kuuluisi kuitenkin omata edes vähän järkiperäistä ja moraalista harkintaa, joten yhden ihmisen hirmuteko muuttuu systemaattiseksi väkivaltaisen ideologian suojeluksi ja edistämiseksi, kun vasemmisto marssii esiin harhauttamaan huomion pois iskusta ja sen todellisista syistä.

Islam ja politiikka, osa 7: Jihad

Jihadilla tarkoitetaan uskonnollista kamppailua islamin puolesta. Tämä kirjoitus keskittyy ns. miekan jihadiin, eli sotilaalliseen taisteluun islaminuskon etujen edistämiseksi. Erityispainopiste on jihadistisen liikkeen jihad-tulkinnalla ja sen asettamisella kontekstiin suhteessa historiallisiin tulkintoihin.

Islam ja politiikka, osa 6: Islamilainen fundamentalismi

Islamilainen fundamentalismi ei fundamentaalisti (sic!) eroa muiden uskontojen tuoreemmista jyrkistä suuntauksista: molemmat pyrkivät sivuuttamaan ajan kuluessa muodostuneet opilliset ja tulkinnalliset kerrostumat ja palaamaan ”alkuperäiseen”, tavalla tai toisella ”puhtaampaan” oppiin. Esim. jyrkimpiin fundamentaali-islamismin suuntauksista kuuluva salafismi juontuu esi-isää tarkoittavasta sanasta salaf. On siis pyrkimys palata ”esi-isien uskoon”.

Islam ja politiikka, osa 4: Umma

Ummalla tarkoitetaan muslimien muodostamaa uskonyhteisöä. Sanalla on kuitenkin vahva poliittinen ulottuvuus, sillä Islam on, kuten aiemmin todettua, paitsi oppi hyveellisestä elämästä myös hyveellisen yhteisön järjestämisestä. Umma on siis selkeästi poliittinen yhteisö, ja se kattaa lähtökohtaisesti kaikki uskovat halki maailman. Umma on myös äärimmäisen keskeinen muslimin hartaudenharjoituksen kannalta, sillä Pelastuksen kannalta on erittäin tärkeää kuulua oikeaan uskonnolliseen yhteisöön ja seurata oikeaa opettajaa/johtajaa.

Islam ja politiikka, osa 3: Sharia

Sharia, eli islamilainen laki on julkisuudessa saanut kyseenalaista mainetta sen "keskiaikaisten" rangaistusten sekä todistus- ja rikosnormien vuoksi. Raiskatuille aviorikoksesta langetetut kivitystuomiot ja varkaiden käsien katkomiset kieltämättä löytyvät konkreettisesti Koraanista ja haditheista, eli muistiinmerkitystä perimätiedosta, mutta nykyisin sovellettava sharia itse asiassa eroaa jyrkästi perusluonteeltaan 1700-luvun ja sitä edeltäneen ajan shariasta.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä